Izveidot PDF

Festool GmbH visaptverošās garantijas noteikumi un nosacījumi

10.06.2020

Apsveicam ar jūsu jaunā Festool instrumenta iegādi. Reģistrējot savu jauno Festool instrumentu tiešsaistē pēc 2013. gada 2. aprīļa visaptverošajai garantijai, jūs iegūstat bezmaksas izmaksu aizsardzības garantiju uz 36 mēnešiem no iegādes datuma un papildu pakalpojumu priekšrocības. Reģistrējot savu Festool instrumentu tiešsaistē, jūs piekrītat tālāk sniegtajiem garantijas noteikumiem un nosacījumiem.

I. Vispārīgi noteikumi un nosacījumi un reģistrācija

1.1. Ja vien 1.7. un 3.1. punktā nav noteikts citādi, Festool GmbH (šeit un turpmāk „Festool”) jaunu Festool elektrisko un saspiesta gaisa instrumentu (šeit un turpmāk „Instruments”) sekmīgas reģistrācijas gadījumā piedāvā izmaksu aizsardzības garantiju un papildu pakalpojumus, pamatojoties uz šiem noteikumiem un nosacījumiem, pie nosacījuma, ka esat gala klients, privāta vai juridiska persona, kas dzīvo vai kuras darbība reģistrēta Lielbritānijā. Festool nenodos garantijas vai papildu pakalpojumus partneriem-izplatītājiem, instrumentu nomas uzņēmumiem un tālākpārdevējiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas arī uz litija jonu akumulatoriem un akumulatoru lādētājiem, ko esat iegādājies no 2015. gada 1. janvāra (šeit un turpmāk arī „Instruments”), pieņemot, ka tālāk minētie noteikumi neietver nekādas atkāpes.

1.2. Reģistrācijas prasības ietver: 

- Pirkums veikts pie pilnvarota Festool partnera-izplatītāja un 
Reģistrācija tiešsaistē vietnē www.festool.lv/apkalpošana veikta 30 dienu laikā no oriģinālā pirkuma čeka datuma 

1.3. Kad esat sekmīgi reģistrējis savu Instrumentu, saņemsiet pakalpojuma sertifikātu (garantijas apstiprinājumu) elektroniskā vai rakstiskā veidā. Šis sertifikāts vienmēr būs spēkā tikai reģistrētajam Instrumentam. 

1.4. Ar šiem garantijas un apkalpošanas noteikumiem Festool piešķir jums papildu tiesības, kas pārsniedz standarta līgumiskās un likumā garantētās garantijas prasības. Garantijas un pakalpojuma noteikumi neatsauc, neierobežo un citādā veidā nemaina esošās līgumiskās vai likumā noteiktās garantijas tiesības.

1.5. Garantijas vai papildu pakalpojumu sniegšana nepagarina garantijas periodu un to neatjauno. Šis pats noteikums attiecas uz līgumiskas vai likumā noteiktas garantijas tiesību ierobežojumiem.

1.6. Ja anulējat vai atceļat reģistrēta Instrumenta iegādi — līguma atcelšanas, izbeigšanas vai laušanas rezultātā, attiecīgā Instrumenta garantija tiek anulēta. 

1.7 Litija jonu akumulatoriem un/vai akumulatoru lādētājiem, ko esat iegādājies no 2015. gada 1. janvāra, nav jāveic īpaša reģistrācija, kas aprakstīta 1.1. punktā. Taču reģistrācijas vietā pakalpojuma un garantijas nosacījumu stāšanos spēkā garantē oriģinālā pirkuma apliecinājuma saglabāšana saskaņā ar 2.5. punktu. Joprojām ir spēkā visi pārējie vispārīgie noteikumi un nosacījumi.

II. Noteikumi un nosacījumi par bezmaksas pilno remontu 36 mēnešu laika periodā

2.1. Garantijas laika periods ir 36 mēneši, un tas sākas no oriģinālā pirkuma čeka datuma.

2.2. Ja garantijas prasība tiek iesniegta garantijas perioda laikā, Festool garantē bezmaksas bojāto daļu nomaiņu vai Instrumenta bezmaksas apmaiņu (izmaksu aizsardzība garantija) pēc Festool ieskatiem. Citas prasības netiek pieņemtas. 1.4. punktā minētie noteikumi netiek ietekmēti. 

2.3. Garantijas prasības ir derīgas, ja:

-  Piegādātajam Instrumentam ir apstiprināti materiālu vai ražošanas defekti.
- Dilstošās daļas (īpaši oglekļa sukas, lodīšu gultņi, gumijas atloki, akumulatori, blīvgredzeni un slēdži) ir apstiprinātas kā bojātas dabiska nodiluma rezultātā Inistrumenta normālas lietošanas laikā. Pilns saraksts ar daļām, uz kurām attiecas garantija, ir pieejams rezerves daļu katalogā vietnē www.festool.lv/apkalpošana. 

2.4. Garantijas prasības nav derīgas, ja:

- Izlietojamo materiālu un piederumu gadījumā, īpaši attiecībā uz slīpēšanas diskiem, slīpēšanas klučiem, pieslēdzamajiem kabeļiem, zāģu asmeņiem, vadotnēm, maisīšanas stieņiem, asmeņiem, griešanas aprīkojumu un urbšanas instrumentiem.
- Netiek ievērotas Instrumentu ekspluatācijas rokasgrāmatā vai citos dokumentos sniegtās instrukcijas attiecībā uz Instrumentu pieslēgšanu, uzstādīšanu, lietošanas uzsākšanu, izmantošanu un apkopi. 

- Instrumenti tiek izmantoti nepareizi vai ārēji bojāti (kritienu vai triecienu rezultātā).
- Instrumentu bojājumi rodas neoriģinālo piederumu vai rezerves daļu izmantošanas rezultātā.
- Instrumenti tiek modificēt, izjaukti vai tiem pievienoti kādi komponenti.
- Instrumenti tiek izmantoti nepārtrauktam darbam rūpnieciskos lietojumos, kas rada pārlieku nodilumu, vai arī tiek izmantoti lietojumiem, kas Instrumentiem rada vairāk nekā vidēju noslodzi.

2.5. Garantijas prasību mērogs un iesniegšana 
Garantijas prasības ir jāiesniedz uzņēmuma Festool rakstveidā tūlīt pēc bojājuma noteikšanas un garantijas perioda laikā. Bojātais Instruments ir jāatgriež pārdevējam vai jānosūta uz vienu no klientu apkalpošanas centriem, kas norādīti vietnē www.festool.lv/apkalpošana, kopā ar visiem piederumiem un oriģinālo pirkuma čeku, kurā norādīts iegādes datums un produkta nosaukums.

2.6. Uzņēmumu pārbaudes un informēšanas pienākumi

Ja esat iegādājies Instrumentu kā tirgotājs, jums ir jāveic Instrumentu pārbaude uzreiz pēc saņemšanas un nekavējoties jāinformē Festool par acīmredzamiem bojājumiem vai vēlākais divu nedēļu laikā pēc Instrumenta piegādes, kā arī jāziņo par slēptiem bojājumiem tūlīt pēc to atklāšanas. Jūs esat tirgotājs, ja veicat komerciālas vai neatkarīgas profesionāla rakstura darbības līguma noslēgumā. Tas attiecas uz privātpersonām, juridiskām personām un partnerībām ar juridisku pamatojumu.

III. Papildu Festool pakalpojumi:

3. 36 mēnešu aizstāšanas periods zādzības gadījumā

3.1. Zādzības gadījumā mēs nodrošināsim jums jaunu Instrumentu nozagtā Instrumenta vietā bez papildu apdrošināšanas izmaksām. Jums tikai jāveic 100 € papildu maksājums (ietverot PVN). Festool nodrošina šo pakalpojumu visiem sekmīgi reģistrētajiem Festool Instrumentiem 36 mēnešus no oriģinālā čeka datuma. Maiņas instrumentu nevar atkārtoti reģistrēt garantijai. Maiņas instruments ir tiesīgs saņemt visaptverošās garantijas komplekta pakalpojumus nozagtajam instrumentam atlikušo garantijas periodu (tiek aprēķināts saskaņā ar 2.1. punktu, atņemot pagājušo laika periodu). Taču maiņas instruments nav aizsargāts pret zādzību. Jūsu likumā noteiktās garantijas tiesības attiecībā uz maiņas instrumentu netiek ietekmētas.

3.2. Lai izmantotu šo pakalpojumu, par zādzību ir nekavējoties jāziņo policijai. Paziņojums par zādzību ir jānosūta SIA Festool LV klientu apkalpošanas dienestam 5 dienu laikā kopā ar izziņu no policijas.

3.3. Kad dokuments ir pārbaudīts, Festool informēs jūs par jūsu prasības statusu, un pēc Festool apstiprinājuma jaunais Instruments tiks piegādāts jums pēc iepriekš minētās papildu maksas veikšanas.

4. 15 dienu naudas atgriešanas iespēja 

4.1. Varat atgriezt reģistrēto Instrumentu (bez bojājumiem un nolietojuma) savam Festool partnerim-izplatītājam tās oriģinālajā iepakojumā kopā ar visiem piederumiem, kas bija iekļauti piegādē, un, uzrādot savu pakalpojuma sertifikātu, 15 dienu laikā no oriģinālā pirkuma čeka datuma. Izplatītājs jums atmaksās pirkuma summu.

4.2. Atsevišķos gadījumos, ja instruments ir ticis pakļauts lielākam nodilumam, Festool partnerim-izplatītājam ir tiesības atteikt līdzekļu atmaksu, līdz Festool nav izskatījis un apstiprinājis šo gadījumu.

5. 10 gadus ilga rezerves daļu pieejamība (nomainītas oriģinālās detaļas)
Mēs garantējam, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz 10 gadus pēc produkta ražošanas beigām. Ja Festool nevar īstenot savu solījumu, jūs saņemsiet līdzvērtīgu jaunu Instrumentu no pašreizējā produktu klāsta bez maksas kā nomaiņu pret veco Instrumentu. 

IV. Beigu noteikumi

6. Datu aizsardzība 

Mēs saglabāsim, apstrādāsim un izmantosim jūsu sniegtos personas datus, kad reģistrējāt savu ierīci visaptverošajai garnatijai, lai sniegtu jums ar to saistītos pakalpojumus. Šos datus izmantos tikai Festool un tā saistītie uzņēmumi [īpaši TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG un uzņēmumi, kas norādīti http://subsidiaries.festool.com].] Tie netiks nodoti citiem uzņēmumiem vai citādi izmantoti komerciāliem nolūkiem.

7. Izmaiņas klientu kontaktinformācijā

Ja jūsu kontaktinformācijā ir izmaiņas, Festool lūdz nekavējoties norādīt šīs izmaiņas jūsu bezmaksas MyFestool kontā vietnē www.festool.lv vai nosūtīt jauno kontaktinformāciju, izmantojot saziņas veidlapu mūsu tīmekļa lapā www.festool.lv, zvanot uz mūsu apkalpošanas tālruņa numuru +37129282972 vai rakstot uz SIA Festool LV, A. Deglava iela 66, LV-1035 Rīga, Lielbritānija. Festool neuzņemas atbildību par papildu izmaksām, kas radušās novecojušu klienta datu rezultātā.

8. Izmaiņas noteikumos un nosacījumos 

Festool patur tiesības atcelt, papildināt vai mainīt garantiju un pakalpojumus vai šos garantijas un pakalpojumu noteikumus pilnībā vai daļēji, ar sapratīgu paziņojumu vai bez tā, ja tam ir pamatots iemesls, saprātīgā apmērā ņemot vērā jūsu intereses.

9. Beigu noteikumi

9.1. Ir spēkā Vācijas Federatīvās Republikas likumdošana, izslēdzot Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju par preču starptautiskās tirdzniecības līgumiem (CISG).

9.2. Visi strīdi attiecībā uz garantiju tiek izskatīti tikai Festool bāzes mītnes jurisdikcijā.

9.3. Ja kāds punkts šajos noteikumos ir vai kļūst spēkā neesošs vai nederīgs daļēji vai pilnībā, vai arī tiek konstatēta kļūda, pārējo noteikumu darbība netiek ietekmēta. Spēkā neesošā vai nederīgā punkta vietā vietā tiek uzskatīts, ka puses vienojas par šī punkta likumīgajam nolūkam un nozīmei tuvāko spēkā esošo vai derīgo punktu. Kļūdas gadījumā tiek uzskatīts, ka puses vienojas par punktu, kas atbilst iepriekšējam nolīgumam.