Privātuma politika

No 2020. gada februāra

1. Vispārēja informācija

1.1 Šī Privātuma politika attiecas uz jūsu datiem, ko esam par jums apkopojuši, kad:

 • Piekļuvāt mūsu tīmekļa vietnei vai apmeklējāt to
 • Izmantojat 3. iedaļā norādītos pakalpojumus
 • Piedalījāties konkursos, aptaujās un balvu izlozēs
 • Noslēdzāt, mainījāt un īstenojāt līgumiskas attiecības.

1.2 Pārzinis:
1.2.1 Šī tīmekļa vietne ir pakalpojums, ko nodrošina Festool GmbH, kas atrodas Vendlingenē pie Nekāras, Vācijā (turpmāk tekstā saukts par Festool). Festool GmbH, Wertstraße 20, 73240 Wendlingen, Vācija ir tās datu apstrādes pārzinis, kas veikta saistībā ar šīs Privātuma politikas 3. iedaļā norādītajām darbībām. 1.2.2 Citu darbību gadījumā datu apstrādes pārzinis ir jūsu attiecīgais Festool līgumpartneris.
1.3 Šos datus apkopo un apstrādā Festool un tā saistītie uzņēmumi [jo īpaši, TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG un
vietnē http://subsidiaries.festool.com norādītie uzņēmumi], un tos izmanto tikai attiecīgajā komerciālajā nolūkā. Vairāk ziņu par atsevišķiem mērķiem skatiet papildu informācijā. 1.4 Jūs varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi datenschutz@tts-company.com vai mūsu


2. Kā tiek apstrādāti jūsu personas dati?

2.1. Vispārēja informācija par apstrādes mērķiem
Mēs pamatā apkopojam, uzglabājam un apstrādājam jūsu personas datus, tikai lai izpildītu mūsu līgumiskās saistības pret jums, vai tad, ja esat tam piekritis(-usi). Tomēr mēs arī izmantojam jūsu datus, lai izpildītu mūs skarošās procedūras un juridiskās prasības, ja tas ir vajadzīgs, lai aizsargātu mūsu vai citu personu leģitīmās intereses nolūkā aizsargāt un īstenot mūsu tiesības vai panākt to ievērošanu, vai aizsargāt uzņēmumu pret prasībām. 

2.2  Jūsu mums atklātie dati

2.2.1: Parasti varat izmantot mūsu tīmekļa vietni, tieši neatklājot mums personisku informāciju. Dažu pakalpojumu, piemēram, mūsu informatīvā biļetena, gadījumā vai myFestool dalībnieku sadaļā lūgsim jums sniegt personīgu informāciju. Tas ietver tādus datus kā jūsu vārds, uzvārds vai e-pasta adrese, kas ļauj mums padarīt attiecīgo pakalpojumu ātru un lietotājam ērtu vai kopumā ļauj mums šo pakalpojumu sniegt. Šīs Privātuma politikas 3. iedaļā ir sniegts vairāk informācijas par visiem mūsu tīmekļa vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem.
2.2.2: Personas datu apkopošana un apstrāde ir jo īpaši vajadzīga, lai noslēgtu, mainītu vai īstenotu līgumiskās attiecības, lai mēs varētu izpildīt savas līgumiskās saistības. Vairāk ziņu par šo jautājumu skatiet papildu informācijā.

2.3. Dati, ko automātiski iegūstam, kad izmantojat mūsu tiešsaistes pakalpojumus
Dažus datus saņemam ik reizi, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni.

2.3.1 Žurnālu dati
Automātiski iegūtie dati ietver tīmekļa servera žurnālu datus. Mēs aktivizējam reģistrēšanu tikai izņēmuma gadījumos, lai izmeklētu atbalsta gadījumus un aizsargātu mūsu pakalpojuma stabilitāti un drošību (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Katrs ieraksts sastāv no šādas informācijas:

 • Pieprasījuma datums un laiks
 • Klienta un servera IP adrese, ports un protokola statuss
 • Pieprasītā faila vai lapas nosaukums un pieprasījuma garums
 • Pieteikšanās informācija attiecīgajam tīmekļa pakalpojumam, ja piesakāties, izmantojot lietotāja kontu
 • Pārlūka veids un nosūtītājs (pēdējā klienta pieprasītā lapa)
 • Šie dati tiek analizēti tehniskos nolūkos un tikai anonīmi.
 • Netiek veikta statistiska analīze. 

2.3.2 Sīkdatnes
Sīkdatnes ir nelieli faili, kas satur vairāku rakstzīmju sēriju un kurās vienkārša teksta vai šifrētu datu veidā tiek uzglabāta noteikta informācija. Serveris nosūta sīkdatnes jūsu datoram, kur tās tiek uzglabātas. To galvenais mērķis ir identificēt datoru, no kura piekļūst tīmekļa vietnei. Ja pierakstāties tīmekļa vietnē, sīkdatnes izmanto, lai paziņotu serverim par pieteikšanos un pārbaudītu atļaujas piekļūt lapai. Visām sīkdatnēm ir derīguma termiņš, pēc kura tās vairs nav derīgas. Izmantojot sīkdatnes, var izsekot lietotāja ceļam pa dažādām tīmekļa vietnes lapām un pat pa vairākām tīmekļa vietnēm. Izmantojot sīkdatnes, varam uzlabot saziņu starp mūsu serveri un jūsu datoru, tādējādi atvieglojot tīmekļa vietnes izmantošanu. Sīkdatnes var ģenerēt gan tīmekļa vietnes operators, gan trešo personu pakalpojumu sniedzēji. Jūsu pārlūks ļauj jums apskatīt sīkdatnes, kas atrodas jūsu datorā, dzēst esošās sīkdatnes vai konfigurēt iestatījumus tā, lai ne visas sīkdatnes vai papildu sīkdatnes tiktu uzglabātas. Lūdzu, atcerieties, ka ne visas funkcijas darbosies vai to darbība būs neatbilstoša, ja bloķēsiet sīkdatnes. 

2.3.3 Izmantošanas analīze

2.3.3.1 Google Analytics Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Analytics, kas ir Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV) vai īsumā Google tīmekļa analīzes pakalpojums. Google Analytics izmanto teksta failus, ko sauc par sīkdatnēm. Sīkdatnes tiek uzglabātas jūsu datorā un ģenerē informāciju par to, kā izmantojat mūsu tīmekļa vietni. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu Google Analytics izmantošanai.
Šī informācija tiek nosūtīta uzglabāšanai Google serverī ASV. Šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta IP adreses anonimizācija, proti, Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu dalībvalstīs Google saīsina jūsu IP adresi, pirms tā tiek nosūtīta. Pilnīga IP adrese tiek nosūtīta tikai Google serverim ASV un saīsināta tur izņēmuma gadījumos. Izņēmuma gadījumos, kad personas dati tiek nosūtīti uz ASV, Google ievēra ES un ASV privātuma vairoga prasības (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
Google izmanto iegūto informāciju, lai veiktu analīzi un sagatavotu pārskatus par tīmekļa vietnes lietojumu un aktivitāti tajā Festool GmbH vārdā un lai sniegtu papildu pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu, Festool GmbH vārdā. Tas jo īpaši ietver funkcijas, kas saistītas ar reklāmu rādīšanu, piemēram, Google Analytics pakalpojuma ziņojumus, kas sagrupēti atbilstoši demogrāfiskajām raksturiezīmēm un interesēm. Google Analytics pakalpojuma ziņojumi, kas sagrupēti atbilstoši demogrāfiskajām raksturiezīmēm un interesēm, ietver datus un trešo personu pakalpojumu sniedzēju apmeklētāju datus (piemēram, vecums, dzimums un intereses), kas iegūti ar Google mērķorientētās reklāmas palīdzību. Google var arī pārsūtīt šo informāciju trešām personām, ja tas paredzēts tiesību aktos, vai arī tādā apmērā, kādā trešās personas apstrādā šos datus Google vārdā.

Jūsu pārlūka nosūtītā IP adrese Google Analytics darbības jomā nav saistīta ar citiem Google datiem. Varat novērst sīkdatņu uzglabāšanu un izmantošanu, attiecīgi mainot sava pārlūka programmas iestatījumus. Tomēr atcerieties, ka tādā gadījumā, iespējams, nevarēsit pilnībā izmantot visas šī tīmekļa vietnes funkcijas.
Turklāt varat arī novērst, ka Google apkopo un apstrādā datus, kas saistīti ar to, kā izmantojat tīmekļa vietni, un ko ģenerē šīs sīkdatnes (tostarp jūsu IP adresi). Lai to izdarītu, lejupielādējiet un instalējiet pārlūka spraudni, kas pieejams, noklikšķinot uz šādas saites: Browser add-on for opting out of Google Analytics
Pārlūka papildinājums, lai atteiktos no Google Analytics Saistībā ar pārlūkiem mobilajās ierīcēs vai kā alternatīvu pārlūka papildinājumam, lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites, lai novērstu, ka Google Analytics turpina datu apkopošanai šajā tīmekļa vietnē. Tā rezultātā jūsu ierīcē tiks saglabāta nepiekrišanas sīkdatne. Ja izdzēsīsiet sīkdatnes, jums būs vēlreiz jānoklikšķina uz šīs saites. Vairāk informācijas skatiet Google noteikumos vietnē www.google.com/policies/privacy/

2.3.4 Veicinošā tirgvedība

2.3.4.1 Google Tag Manager
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Google Tag Manager, ko nodrošina Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV). Google Tag Manager izmanto, lai pārvaldītu tīmekļa vietnes atzīmes ar saskarnes palīdzību. Izmantojot Google Tag Manager, netiek iestatītas sīkdatnes vai apkopoti personas dati. Rīks liek izveidot citas atzīmes, kas var apkopot datus. Google Tag Manager nepiekļūst šiem datiem. Ja domēna vai sīkdatņu līmenī tika veikta atslēgšana, tā nemainās attiecībā uz visām ar Google Tag Manager palīdzību ieviestajām izsekošanas atzīmēm. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu jūsu datu apstrādei.

2.3.4.2 Google AdWords veicinošā tirgvedība Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota Google AdWords veicinošās tirgvedības funkcija, ko nodrošina Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV). VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu jūsu datu apstrādei. Izmantojot mērķorientētu reklāmu Google partneru tīkla vietnēs, Google AdWords veicinošās tirgvedības tehnoloģija dod mums iespēju atkal izveidot saikni ar lietotājiem, kuri jau ir apmeklējuši mūsu tīmekļa vietni un izrādījuši interesi par mūsu produktu klāstu. Apmeklējot mūsu lapu, tiek izveidota sīkdatne, lai lietotāju varētu atpazīt, kad viņš/viņa apmeklē vietni, kas pieder mūsu reklāmas partneriem. Turklāt lietotāju uzvedību var analizēt un pēc tam izmantot mērķorientētu ieteikumu par produktiem sniegšanai un uz interesēm balstītai reklāmai. Sīkdatnē glabātos datus neapvieno ar citiem datiem, lai veidotu lietotāju profilus. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka ar jums saistītie un Google apkopotie dati var tikt apstrādāti iepriekšminētajā veidā un iepriekšminētajos nolūkos.
Jūs varat izvēlēties atteikties no Google sīkdatņu izmantošanas, apmeklējot vietni www.google.com/privacy/ads un izpildot nepiekrišanas instrukcijas. Jūs arī varat nepiekrist trešo personu pakalpojumu sniedzēju sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot Network Advertising Initiative nepiekrišanas lapu href="https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp" target="_blank">www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Tomēr atcerieties, ka tādā gadījumā, iespējams, nevarēsit pilnībā izmantot visas šī tīmekļa vietnes funkcijas. Vairāk informācijas skatiet Google noteikumos vietnē www.google.com/policies/privacy.

2.3.4.3 Facebook veicinošā tirgvedība, izmantojot sīkdatnes un e-pastus
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas veicinošās tirgvedības atzīmes, ko piedāvā sociālais tīkls Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ASV. Šīs veicinošās tirgvedības atzīmes izveido tiešu saiti starp Facebook serveri un lietotāja pārlūku, kad tiek apmeklēta mūsu tīmekļa vietne. Tā uz Facebook serveri tiek nosūtīts ieraksts par to, kuras mūsu tīmekļa lapas lietotājs ir apmeklējis, izmantojot savu IP adresi. Facebook salāgo šo informāciju ar lietotāja personīgo Facebook kontu. Šo informāciju varam izmantot, kad tiek rādītas Facebook reklāmas. Mēs gribētu skaidri norādīt, ka, rīkojoties kā tīmekļa vietnes operators, mēs nesaņemam nekādu informāciju par to datu saturu, kas tiek nosūtīti, vai par to izmantošanu Facebook. Vairāk informācijas par šo datu apkopošanu un izmantošanu Facebook, jūsu saistītajām tiesībām un iespējām jūsu personas datu aizsardzībai skatiet Facebook datu politikā, kas pieejama vietnē www.facebook.com/about/privacy/. Ja nevēlaties, lai Facebook tieši saistītu apkopoto informāciju ar jūsu Facebook lietotāja kontu, varat atslēgt “Customer Audiences” veicinošās tirgvedības funkciju šeit here. Lai to izdarītu, jums no sākuma jāpiesakās Facebook. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu jūsu datu apstrādei.

2.3.5 Sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi
Mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantoti arī šādi sociālo plašsaziņas līdzekļu spraudņi:
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Šos pakalpojumus nodrošina šādi ASV uzņēmumi:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Mūsu tīmekļa vietnē šos spraudņus var atpazīt pēc attiecīgo uzņēmumu logotipiem vai, piemēram, tādiem papildinājumiem kā “Like” vai “Recommend”. Kad apmeklējat vienu no mūsu tīmekļa vietnēm, kurā ir šāda veida spraudnis, jūsu pārlūks izveido tiešu savienojumu ar attiecīgā uzņēmuma serveriem, bet spraudņa saturs tiek nosūtīts jūsu pārlūkam, kurš to iekļauj rādītajā tīmekļa vietnē. Tā informācija par to, ka esat apmeklējuši mūsu tīmekļa vietni, tiek nodota šiem uzņēmumiem. Mēs nevaram ietekmēt apkopotos datus vai apstrādes darbības, kā arī mēs nezinām par datu apkopošanas kopējo apmēru, apstrādes mērķiem un uzglabāšanas periodiem. Mums arī nav pieejama nekāda informāciju par spraudņa uzņēmuma apkopoto datu dzēšanu. Spraudņa nodrošinātājs uzglabā par jums apkopotos datus lietošanas profila veidā un izmanto šo profilu reklāmas, tirgus pētniecības un/vai savas tīmekļa vietnes dizaina pielāgošanas pieprasījumam nolūkā. Šāda veida analīzi parasti veic (tostarp attiecībā uz lietotājiem, kas nav pieteikušies sistēmā), lai parādītu atbilstošas reklāmas un lai informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu aktivitāti mūsu tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šāda lietotāja profila izveidi un, ja vēlaties izmantot šīs tiesības, jums jāsazinās ar uzņēmumu, kurš attiecīgo spraudni piedāvā. Mēs izmantojam šos spraudņus, lai dotu jums iespēju mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem un citiem lietotājiem un lai dotu mums iespēju uzlabot mūsu pakalpojumu un dizainu, lai tie jums kā lietotājam liktos interesantāki. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu šo spraudņu izmantošanai.
Ja, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, esat pieteikušies šo uzņēmumu vietnēs, izmantojot savu personīgo lietotāja kontu, tās var sasaistīt tīmekļa vietnes apmeklējumu ar šo kontu. Mijiedarbojoties ar spraudņiem, piemēram, noklikšķinot uz pogas “Like” vai atstājot komentāru, šī saistītā informācija tiek tieši nosūtīta šiem uzņēmumiem un uzglabāta to sistēmās. Ja nevēlaties, lai šādi dati tiktu nosūtīti, jums ir jāizrakstās no sava konta attiecīgajā uzņēmumā, pirms apmeklēt mūsu tīmekļa vietni. Lūdzu, iepazīstieties ar tālāk norādīto uzņēmumu paziņojumiem par datu aizsardzību, lai uzzinātu par datu apkopošanas mērķi un apjomu, kā šie uzņēmumi tālāk apstrādā un izmanto jūsu datus un kādas ir jūsu saistītās tiesības un iestatījumu opcijas jūsu privātuma aizsardzībai:

2.3.6 Firebase
Lai uzlabotu mūsu izpratni par lietotāju uzvedību un optimizētu mūsu pakalpojumu, mēs izmantojam Firebase. Tas ietver anonimizētu lietotāju datu nosūtīšanu Firebase. Mēs izmantojam arī citas Firebase funkcijas, kas uzlabo norādījumu sniegšanu lietotājiem, novērtē lietotņu kļūdu iemeslus un iespējo pašpiegādes paziņojumus. Firebase ir reāllaika datubāze, kuru izmanto, lai tīmekļa vietnē iegultu reāllaika informāciju. Firebase ir Google meitasuzņēmums, un tā galvenā mītne atrodas Sanfrancisko, Kalifornijā, ASV. Lai apskatītu Firebase Privātuma politiku, apmeklējiet vietni https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu jūsu datu apstrādei.

2.3.8 Adjust
Mūsu lietotnēs Festool Order un Work izmantojam Adjust, ko piedāvā Adjust GmbH, Vācija, lai analizētu lietotāju uzvedību Festool lietotnēs trešo personu reklāmas kampaņu vajadzībām. Kopā ar jūsu anonimizētajām IP un MAC adresēm Adjust tiek izmantots pakalpojums IDFA (Identifier for Advertiser), ko piedāvā Apple Inc., Kupertino, Kalifornija, ASV, vai Google Play Services ID, ko piedāvā Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV). Šie dati tiek anonimizēti tādā veidā, lai nebūtu iespējams identificēt jūs vai jūsu mobilo ierīci. 
Kad lietotājs instalē Festool lietotni, Adjust saglabā instalēšanas un notikuma datus jūsu iOS vai Android lietotnē. Adjust nosūta jūsu anonimizētos izsekošanas datus uz Festool lietotāja kontu trešo personu reklāmas pakalpojumu sniedzēja uzņēmumā. Festool izmanto novērtēšanas rīkus, kas pieejami šajā kontā. Tas mums ļauj saprast, kā lietotāji mijiedarbojas ar mūsu lietotnēm. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts ietver juridisko pamatu šādu datu apstrādei.
Ja nevēlaties, lai Adjust veiktu izsekošanu, lūdzu, atslēdziet sava profila opciju “Send Analysis Data”.

2.4 No trešām personām saņemtie dati
Izņēmuma gadījumos saņemam datus par jums no trešām personām. Tas galvenokārt attiecas uz gadījumiem, kad jūsu mazumtirgotājs ir reģistrējis jūsu iegādāto instrumentu pakalpojuma “SERVICE all-inclusive” saņemšanai. Lai reģistrētos, ir jānorāda jūsu vārds, uzvārds un adrese (kā arī jūsu e-pasta adrese). Tomēr šādos gadījumos mēs jūs nekavējoties informēsim, un jums būs iespēja iebilst pret turpmāku apstrādi.

3. Individuāli tiešsaistes pakalpojumi

3.1 Saziņas veidlapa
Mūsu tīmekļa vietnē ir iespēja izmantot saziņas veidlapu, lai sazinātos ar mums un lai mēs varētu sniegt atbildes arī uz jūsu individuālajiem jautājumiem. Jebkurā šādā gadījumā mums ir vajadzīgs jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un ziņojums, lai varam ar jums sazināties. Ja norādīsiet mums arī savu tālruņa numuru vai pasta adresi, mēs ar prieku jums piezvanīsim, lai sniegtu atbildi uz jūsu jautājumu, vai sazināsimies ar jums rakstveidā. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu jūsu datu apstrādei.

3.2 Informatīvie biļeteni
Mēs varam jums sūtīt mūsu informatīvos biļetenus, lai jūs saglabātu kontaktu ar mums. VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu jūsu datu apstrādei, proti, jūsu piekrišanu. Šajā nolūkā izmantojam jūsu amata nosaukumu un vārdu, uzvārdu, lai mēs biļetenā varētu jūs uzrunāt personīgi, kā arī jūsu e-pasta adresi un informāciju par jautājumiem, kas jūs interesē. Lai pārliecinātos, ka neviens cits nav jūs pieteicis informatīvā biļetena saņemšanai un ka jūs nesaņemat nevēlamus e-pastus, jūs saņemsiet apstiprinājuma e-pastu, kas tiks nosūtīts uz jūsu norādīto e-pasta adresi. Jums būs jānoklikšķina uz saites e-pastā, lai aktivizētu abonēšanu. Izmantojot informatīvo biļetenu, tiek analizēta un novērtēta lietotāju uzvedība (atvērtie sūtījumi, klikšķi un mašīnreģistrācija), tostarp lai optimizētu produktu piedāvājumus, pakalpojumus, reklāmas un informatīvos piedāvājumus un tīmekļa vietņu saturu un lai pielāgotu visu minēto jūsu personīgajām interesēm.

Tas ietver:

 • Nosūtītos un piegādātos e-pastus
 • Atvērto sūtījumu skaitu un klikšķus e-pastos
 • Atvērto sūtījumu skaitu un klikšķus e-pastos atbilstoši gala ierīcei
 • Atvērto sūtījumu skaitu, klikšķus un piegādi e-pastos laika gaitā
 • Atpakaļatsišanu (e-pastu nevar piegādāt)
 • Abonementu atcelšanu/sūdzības
 • Aktivitātes līmeni
 • Aktivitātes saistībā ar tīmekļa vietni, mobilajām lietotnēm vai sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem

Lai nosūtītu jums mūsu informatīvo biļetenu, ir vajadzīga tikai jūsu e-pasta adrese. Atsevišķi identificētu papildu datu sniegšana ir brīvprātīga un tiek izmantota, tikai lai jūs personīgi uzrunātu. Kad apstiprināsiet piekrišanu biļetenu saņemšanai, mēs uzglabāsim jūsu sniegtos datus, lai nosūtītu jums informatīvo biļetenu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu šādai apstrādei). Varat paziņot par piekrišanas atsaukšanu, noklikšķinot uz saites, kas norādīta katrā informatīvā biļetena e-pastā. "

3.3 myFestool
Ir iespējams reģistrēties bezmaksas myFestool pakalpojuma saņemšanai. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu jūsu datu apstrādei.
Tā jūs varat piekļūt pilnīgam Festool pakalpojumu klāstam tiešsaistē. Lai veiktu reģistrāciju, mums ir vajadzīgs jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un pasta adrese, kā arī jūsu uzņēmuma darbības nozare. Ja myFestool izmantojat papildu pakalpojumus, var būt vajadzīgi papildu personas dati (piemēram, ierīču dati, lai saņemtu pakalpojumu “SERVICE all-inclusive”).
Lai dzēstu savu myFestool kontu, lūdzu, piesakieties myFestool sadaļā un noklikšķiniet uz saites “Delete myFestool account” Personīgo datu iedaļā.

3.4 Informācijas pieprasījums tiešsaistē
Mūsu bezmaksas informācijas pakalpojuma ietvaros varam jums nosūtīt paziņojumus par izdevīgiem piedāvājumiem, jauniem produktiem un ieteikumiem iekārtu izmantošanas optimizēšanai. Mums ir vajadzīgs jūsu uzņēmuma nosaukums, adrese un nozare, kā arī kontaktpersona šā pakalpojuma saņemšanas vajadzībām.

3.5. Festool ideju platforma
Varat izmantot Festool ideju platformu, lai nosūtītu mums savas idejas par mūsu produktu uzlabošanu. Mēs esam nosūtījuši jums veidlapu ideju iesniegšanai, un šajā nolūkā mums ir vajadzīga jūsu kontaktinformācija un ziņas par jūsu ideju. Tiek piemēroti Paziņojuma par informācijas neatklāšanu īpašie nosacījumu, kas ir pieejami platformā. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu jūsu datu apstrādei.

3.6. Festool lietotne
Jūs arī varat pārvaldīt svarīgas tiešsaistes funkcijas savā viedtālrunī, izmantojot Festool lietotni. Tas iever jūsu Festool konta pārvaldību, reģistrēšanos “SERVICE all-inclusive” pakalpojumam, jūsu reģistrēto ierīču pārskatu, tiešu saziņu ar Festool, kā arī izplatītāju meklētāju, izmantojot GPS vai meklēšanas veidlapu. Parasti netiek vākti nekādi citi papildu dati salīdzinājumā ar tradicionālo metodi šo pakalpojumu izmantošanai. Sistēmā ir vietas noteikšanas vietas opcija, lai varētu meklēt izplatītājus. Lietotājs var apstiprināt vietas noteikšanu, kā norādīts sistēmā, vai ievadīt citu atrašanās vietu pēc savas izvēles. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu jūsu datu apstrādei. Festool lietotne apkopo un apstrādā vairāk datu nekā tradicionālās metodes šo pakalpojumu izmantošanai. Šie papildu dati ietver lietotāja personīgo informāciju (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi), atļaujas, kas piešķirtas viņu attiecīgajai funkcijai jūsu uzņēmumā, kā arī viņu saglabātos iepirkšanās sarakstus. Šie dati un personīgais profils tiek glabāti lietotnē lietotāja mobilajā ierīcē pat tad, ja ierīce atrodas bezsaistē. Šos papildu datus sniedz brīvprātīgi un pēc jūsu ieskatiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktas lietotnes funkcijas nedarbosies, ja nesniegsiet šo informāciju.

Lai optimāli izmantotu atsevišķas funkcijas Festool materiālu lietotnē, varat uzglabāt arī savu kontaktpartneru informāciju. Festool apstrādā šos datus tikai un vienīgi lietotnes lietotāju attiecību tvērumā. Jūs joprojām esat tās kontaktinformācijas, ko esat ievadījis(-usi), datu pārzinis (datu aizsardzības noteikumu izpratnē). Lūdzu, pārliecinieties, ka ievērojat šos noteikumus. Nākotnē, iegādājoties Festool izstrādājumus ar Bluetooth® saskarni, jums būs iespēja savienot šos izstrādājumus ar jūsu Festool Work lietotni. Tas nozīmē, ka varat atrast informāciju par jūsu Festool izstrādājumu tehnisko stāvokli (piemēram, akumulatora statusu), izmantojot mobilās ierīces (piemēram, viedtālruni vai planšetdatoru, kur ir lejupielādēta lietotne) vai lejupielādēt atbalsta programmatūras jauninājumus Festool izstrādājumiem. Savienojot Festool izstrādājumu ar mobilo ierīci, tiek apkopoti telemetriskie dati. Mēs izmantojam šos datus analīzes veikšanai un traucējummeklēšanai.

Varat izvēlēties savienot Festool izstrādājumu ar jūsu mobilo lietotni. Ja nevēlaties pārsūtīt šos datus, neaktivizējiet Bluetooth® Festool produktā. Ja nevēlaties veikt datu nosūtīšanu, protams, joprojām varat izmantot Festool izstrādājumu. Tas vienkārši nozīmē, ka papildu pakalpojumu funkcijas nav iespējamas, izmantojot lietotni.

Bluetooth® vārda zīme un saistītie logotipi ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrētie zīmoli, un Festool izmanto šos zīmolus saskaņā ar licenci. Visi citi zīmoli vai nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

3.7 SERVICE all-inclusive®
Jūs arī varat reģistrēt savus instrumentus mūsu tīmekļa vietnē un šādi piekļūt pakalpojumam “SERVICE all-inclusive”. To var izdarīt divos veidos: pieteikties, izmantojot MyFestool kontu, vai reģistrēt instrumentus, neizmantojot MyFestool lietotāja kontu. Lai to izdarītu, mums būs vajadzīgs jūsu vārds un uzvārds, jūsu adrese un e-pasta adrese, kā arī informācija par jūsu instrumentu. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta pirmais teikums ietver juridisko pamatu jūsu datu apstrādei.

4. Sociālie plašsaziņas līdzekļi
Izmantojot jūsu kontus sociālajos tīklos (Facebook, Twitter, YouTube), mēs arī piedāvājam visaptverošu personīgo atbalstu un iespēju uzturēt ar mums kontaktu. Sociālie plašsaziņas līdzekļi apkopo informāciju neatkarīgi no mums, piemēram, ar jūsu izveidotā profila palīdzību vai tādu sociālo spraudņu palīdzību, kas instalēti trešo personu tīmekļa vietnēs. Minēto darbību juridiskais pamats ir paredzēts VDAR 6. panta 1. punkta b) vai f) apakšpunktā. Ja nosūtat pieprasījumu, izmantojot vienu no šiem sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, mēs pārsūtīsim šo pieprasījumu uz attiecīgo nodaļu. Dati tiek izmantoti tikai tādēļ, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu, un netiek nodoti trešām personām. Ja vēlaties ar mums sazināties ar sociālo plašsaziņas līdzekļu palīdzību, jums ir jāreģistrējas to izmantošanai. Uzņēmumi, kas nodrošina šos pakalpojumus, var apkopot, uzglabāt un izmantot personas datus. Mēs nevaram kontrolēt šo datu raksturu, apjomu un apstrādi. Šos pakalpojumus nodrošina šādi ASV uzņēmumi:
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV)
• Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ASV)
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV)

5. Kādas tiesības varat izmantot?

5.1 Tiesības iebilst:

 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkiem, nenorādot iemeslu.

  Lūdzu, sūtiet savus rakstveida iebildumus Festool GmbH, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Vācija, vai pa e-pastu uz: info@festool.com. Piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā, izmantojot saiti informatīvajā biļetenā vai nosūtot rakstveida paziņojumu.

  Atsakoties no informatīvā biļetena saņemšanas, cilnē “Informatīvais biļetens” jūs arī jebkurā laikā varat atteikties tikai no informācijas par konkrētiem jautājumiem, kas ir līdzvērtīgi abonenta pārtraukšanai attiecībā uz informatīvo biļetenu. Informācija par abonementu atcelšanu ir pieejama ikvienā informatīvajā biļetenā.

 • Ja mēs apstrādājam jūsu datus, lai aizsargātu savas leģitīmās intereses, varat iebilst pret šādu apstrādi, pamatojoties uz ar jūsu īpašo situāciju saistītiem iemesliem. Tad mēs pārtrauksim apstrādāt jūsu personas datus, ja vien nevarēsim pierādīt, ka mums nepārprotami ir leģitīms apstrādes pamats, kas ir primārs salīdzinājumā ar jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ka apstrāde tiek izmantota, lai rosinātu vai iesniegtu juridiskas prasības vai aizstāvētos pret tām.

 

Mēs vēlamies informēt, ka, lai noslēgtu un īstenotu līgumiskas attiecības, jums ir jāsniedz personas dati un uzņēmuma dati, kas vajadzīgi līgumisko attiecību noslēgšanai, īstenošanai un pārtraukšanai, kā arī saistīto līgumisko saistību izpildei, vai tas jādara tādēļ, ka mums ir jāveic datu apkopošana atbilstoši tiesību aktiem. Ja šajā ziņā izmantojat savas tiesības iebilst vai nesniedzat mums šos datus, mēs nevaram izpildīt līgumu ar jums.

5.2 Papildu tiesības:

5.2.1: Piekļuves tiesības
:

No attiecīgā pārziņa varat saņemt informāciju par datiem, kas tiek glabāti tieši par jums.

5.2.2: Tiesības uz labošanu, dzēšanu

Jums ir arī tiesības uz jūsu datu labošanu vai dzēšanu, ja ir izpildīti noteikti kritēriji.

5.2.3: Citas tiesības:

Jums ir arī tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādi, kā arī tiesības saņemt sniegtos datus strukturētā, bieži izmantojamā un mašīnlasāmā formātā.
Jūs varat iesniegt sūdzību iepriekšminētajam datu aizsardzības speciālistam vai kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

6. Jūsu datu aizsardzība:

6.1: Mēs veicam tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai aizsargātu jūsu datus pret neatļautu piekļuvi, nejaušu mainīšanu vai zudumu vai nelikumīgu iznīcināšanu. Tomēr datu elektroniskā vai fiziskā nosūtīšana un uzglabāšana nekad nevar būt pilnīgi droša. Tāpēc nosūtīšana vienmēr ir saistīta ar risku jums.

6.2 Šīs Privātuma politikas ietvaros mēs vēlamies jums sniegt skaidrojumus par būtiskiem jautājumiem tik ātri un tik pilnīgi, cik tas ir iespējams. Ar papildu informāciju par mērķiem, kādiem tiek apstrādāti jūsu dati, kā arī mūsu izmantotās terminoloģijas skaidrojumiem varat iepazīties mūsu tīmekļa vietnē. Joprojām ir neatbildēti jautājumi? Lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktadresi, kas norādīta papildu informācijā.

7. Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā, ņemot vērā piemērojamos datu aizsardzības noteikumus.

Papildu informācija par Festool lietotnes Order izmantošanu

Kad lietotne tiek lejupielādēta no Apple App Store vai Google Play veikala, starp jums un Festool GmbH (turpmāk tekstā — Festool) tiek noslēgts licences līgums, kas regulē Festool lietotnes Order izmantošanu (turpmāk tekstā — lietotne). Vispārējie lietošanas noteikumi ir pieejami vietnē here  (ja lejupielādējāt lietotni Apple App Store) vai vietnē here  (ja lejupielādējāt lietotni Google Play veikalā). Visas citas tehniskās prasības lietotnes izmantošanai, tostarp informācija par to, kādas operētājsistēmas/versijas un mobilās ierīces tiek atbalstītas, ir sīki izklāstītas lietotnes aprakstā, kas pieejams Apple App Store vai Google Play veikalā.

Ja iepriekšminētajos lietošanas noteikumos nav norādīts citādi, ir spēkā turpmāk izklāstītais.

Lejupielādējot lietotni, Festool piešķir bezmaksas, neekskluzīvas un nenododamas tiesības izmantot lietotni ierīcē, kas pieder jums vai atrodas jūsu turējumā un kas spēj darbināt programmu tādu sistēmas prasību ziņā, ar kurām varat iepazīties, pirms apstiprināt šos nosacījumus Apple App Store vai Google Play veikalā. Jūs nedrīkstat kopēt vai izplatīt lietotni vai citādi darīt to pieejamu trešām personām (tostarp izīrēt, nodot līzingā, aizdod vai izsniegt apakšlicenci), kā arī to izmantot jebkādā citā veidā, ko aizliedzis tās attiecīgais nodrošinātājs. Jūs neesat pilnvarots(-a) mainīt, veikt reverso inženieriju, dekompilēt vai disasemblēt lietotnes programmas kodu vai tā daļas, vai jebkādā citā veidā atklāt pirmkodu un uz tā bāzes radīt atvasinātos instrumentus.

Minētie nosacījumi ir arī piemērojami visiem lietotnes atjauninājumiem/jauninājumiem un papildinājumiem, ko Festool nodrošina lejupielādei, izmantojot Apple App Store vai Google Play veikalu, ja vien uz šādiem atjauninājumiem un papildinājumiem neattiecas atsevišķs licences līgums. Šādā gadījumā ir saistoši tikai tie licences noteikumi, kas ir piemērojami konkrētajam jauninājumam/atjauninājumam vai programmas papildinājumam.

Lietotnē var būt atsevišķi elementi vai moduļi (“trešo personu programmatūra”), kam licenci izsniedz trešās personas, izmantojot atklātā pirmkoda licenci. Dokumentācijā ir sniegta papildu informācija, kā arī norādīti licences nosacījumi, kas piemērojami šai trešo personu programmatūrai. Šādas trešo personu programmatūras izmantošanai ir piemērojami dokumentācijā izklāstītie noteikumi.

Papildus iepriekš minētajam, Festool arī patur visas tiesības uz lietotni. Piekrītot šim dokumentam, jūs piekrītat atjauninājumiem, kas neliek jums objektīvi nonākt neizdevīgākā pozīcijā attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, kā definēts līguma slēgšanas laikā, un kas būtiski nemaina iepriekšminētos pakalpojumus, piemēram, drošības atjauninājumi, kļūdu novēršana un jaunu un labāku funkciju pievienošana, kas notiek automātiski atbilstoši jūsu operētājsistēmas iestatījumiem. Pielāgojiet šos iestatījumus pēc vajadzības un sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai saņemtu vairāk informācijas. Festool šajā ziņā nav nekādas ietekmes. Ja atjauninājumu gadījumā ir vajadzīgas papildu piekļuves tiesības, jūs par to informēs pirms instalēšanas. Ja nepiekrītat šīm papildu piekļuves tiesībām, atjauninājums netiek veikts, un tas var ietekmēt lietotnes funkcionalitāti vai neļaut tai darboties. Šis noteikums ir piemērojams arī tad, ja izmaiņas lietotnē ir vajadzīgas, reaģējot uz jaunām prasībām, ko noteikušas trešās personas, kuru pakalpojumus Festool izmanto, vai uz tehnoloģiskām inovācijām tirgū.

2. Papildu informācija par Festool lietotnes Order izmantošanu

 1. Ar Festool Order palīdzību mēs jums piedāvājam daudzas dažādas pakalpojumu funkcijas. Tas iever, piemēram, jūsu myFestool konta pārvaldību, reģistrēšanos “SERVICE all-inclusive” pakalpojumam, jūsu reģistrēto ierīču pārskatu, tiešu saziņu ar Festool, kā arī izplatītāju meklētāju, izmantojot GPS vai meklēšanas veidlapu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka lietotnes pilnīga funkcionalitāte ir pieejama tikai tad, ja esat pieteikušies savā myFestool kontā un lietotne ir izveidojusi savienojumu ar Festool serveri. Lai reģistrētos myFestool izmantošanai, jums jāievada savs vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums un e-pasta adrese (lietotāja identifikācija). Pieprasītajā informācijā var būt reģionālas variācijas. Pēc izvēles varat ievadīt arī papildu datus. Ja ievadāt ar trešām personām saistītus personas datus, jūs esat atbildīgs(-a) par to, lai tiktu ievēroti datu aizsardzības tiesību akti.
 2. Piesakoties myFestool kontā, drošības apsvērumu dēļ jūsu sesija tiek automātiski pārtraukta pēc noteikta laika brīža. Aktivizējot funkciju “Neizrakstīties”, jūsu sesija lietotāja kontā netiks automātiski pārtraukta daudz ilgāk, piemēram, vairākus mēnešus. Tomēr ņemiet vērā, ka šī ērtā funkcija palielina lietotnes neatļautas lietošanas risku, trešām personām (fiziski vai virtuāli) piekļūstot jūsu mobilajai ierīcei. Jūs esat atbildīgi par trešo personu neatļautajām darbībām Festool priekšā. Lai atslēgtu funkciju “Neizrakstīties”, jums jāizrakstās no sava lietotāja konta. Lietotnes aizvēršana nemaina statusu.
 3. c) Lietotne var nosūtīt paziņojumus uz jūsu mobilo ierīci, lai informētu par dažādiem notikumiem. Festool var nosūtīt šos paziņojumus tikai tad, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:
  • lietotne ir instalēta atbilstoši nosacījumiem;
  • jūsu interneta savienojums un Festool serveris, ar kuru jūsu sistēma sazinās, ir pilnīgā darba kārtībā;
  • jūs esat atļāvuši sūtīt lietotnes paziņojumus savā mobilajā ierīcē un lietotnē;
  • jūsu mobilajai ierīcei ir aktīvs datu savienojums.
  • Lai nosūtītu paziņojumus uz jūsu mobilo ierīci, Festool izmanto Apple/Google pašpiegādes paziņojumus. Vairāk informācijas par paziņojumiem un tajos esošajiem datiem skatiet mūsu privātuma politikā.

 4. Lietotne var būt īslaicīgi nepieejama, kad tiek veikta nepieciešamā apkope un remontdarbi.