Lietošanas noteikumi un nosacījumi

atiecībā uz informācijas sniegšanu tiešsaistē bez maksas.

I. Vispārīga informācija.

 1. Tālāk minētie Lietošanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz informāciju, ko tiešsaistē pieejamu padarījis uzņēmums Festool GmbH un/vai uzņēmumi TTS Tooltechnic Systems uzņēmumu grupā (šeit un turpmāk „Festool”).
 2. Informācija, īpaši brošūras, biļeteni, rezerves daļu katalogi (EKAT), dizaina plāni, lietošanas instrukcijas, lietošanas piemēri, tehniskie dati, animācijas, videoklipi, teksts, preses materiāli un attēli (šeit un turpmāk „Materiāls”) tiek sniegti bez jebkādām saistībām saskaņā ar tālāk minētajiem noteikumiem.
 3. Lietošanas noteikumi un nosacījumi ir jāuzskata par pieņemtiem ne vēlāk kā pēc Materiāla pieņemšanas vai lejupielādes, un tie ir spēkā arī uz lietojumu nākotnē.
 4. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par programmatūras un aparatūras kļūdām, kas radušās Materiāla tiešsaistes pārsūtīšanas vai mūsu sistēmas izmantošanas laikā.

II. Lietošanas tiesības.

 1. Tiešsaistē pieejamais materiāls ir Festool un/vai tā izveidotāja īpašums, ko aizsargā autortiesību likums.
 2. Lietotājam tiks piešķirtas neekskluzīvas lietošanas tiesības.
 3. Materiāla lietošanas tiesības ietver:

a)    tiesības izgūt, drukāt un sūtīt Materiālu; un

b)    neierobežotas apstrādes tiesības, t i., tiesības mainīt mainīt attēlus, izmantojot analogas vai digitālas attēlu apstrādes metodes, ņemot vērā attēlu lielumu (samazināšana, palielināšana, apgriešana) un krāsu, kontrasta un spilgtuma vērtības, ja vien rezultātā netiek mainīts attēlā ietvertais vēstījums. Visas pārējās attēlu izmaiņas ir iepriekš jāsaskaņo ar Festool vai to autoru.

 1. Materiālu nedrīkst izmantot citiem nolūkiem, kas nelegāli, pornogrāfiski, neķītri, apmelojoši vai kas pārkāpj likumu. 
 2. Materiāla izmantošana savu vai trešo pušu komerciālajiem nolūkiem ir aizliegta, ja vien turpmākajos noteikumos nav panākta cita vienošanās vai citur rakstiskā veidā. Tas īpaši attiecas uz publicēšanu internetā un Materiāla padarīšanu pieejamu lejupielādei citur.
 3. Taču atļauts ievietot saites uz Festool tīmekļa vietni. 
  Ja saite ir integrēta, lietotājam savā tīmekļa vietnē jāiekļauj autortiesību paziņojums „Festool (www.festool.ie)”.
 4. Materiāla padarīšana par pieejamu nepiešķir tiesības mainīt visu vai daļu no Materiāla vai to apstrādāt jebkādā citā veidā.
 5. Gadījumā, ja lietotājs pārkāpj kādu no iepriekš minētajiem noteikumiem, lietotājs ir atbildīgs par kompensāciju, un Festool nav saistošas nekādas trešo pušu izvirzītās prasības.
 6. Ja lietotājs konstatē jebkāda veida komerciālu lietojumu, neatļautu kopēšanu, izmaiņas vai cita veida apstrādi, vai arī jebkāda veida neatļautu publikāciju, lietotājam nekavējoties jāinformē Festool.

III. Paziņojumu presei izmantošana vai izveidošana.

 1. Gadījumā, ja lietotājs izveido paziņojumus presei, šis lietotājs ir atbildīgs par paziņojumu tekstu un īpaši ir pilnībā atbildīgs par autortiesību un personas tiesību pārkāpumiem. Lietotājs atbrīvo Festool no atbildības par jebkādām trešo pušu iesniegtajām prasībām šajā gadījumā.
 2. Ja preses un attēlu materiāls tiek izmantots kopā ar paziņojumiem presei, katra vienība ir skaidri un atšķirīgi jāapzīmē ar autortiesību paziņojumu „Foto Festool GmbH”.
 3. Pēc Festool pieprasījuma parauga eksemplārs ir jānosūta uz Festool preses biroju bez maksas tūlīt pēc paziņojuma presei publicēšanas.

IV. Hipersaites.

 1. Festool tīmekļa vietnē var būt hipersaites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Festool neuzņemas atbildību par šo tīmekļa vietņu saturu, kā arī Festool neuzskata šīs tīmekļa vietnes un to saturu par savu īpašumu. Festool ir pārbaudījis visu ārējo saišu saturu, lai noteiktu, vai nepastāvēja nekāda veida likuma pārkāpumi sākotnējā saites ievietošanas brīdī. Attiecīgajā brīdī nekādi likuma pārkāpumi netika konstatēti. Tomēr, ja kļūst zināms par šādiem likuma pārkāpumiem, visas šāda veida saites ir nekavējoties jānoņem.

V. Garantija un atbildība.

 1. Uzņēmums neuzņemas atbildību par to, vai Materiālā nav materiāla vai nosaukuma kļūdu, īpaši attiecībā uz bojājumu klātesamību, informācijas pareizumu, trešo pušu intelektuālo īpašumtiesību un autortiesību esamību, Materiāla pilnību un piemērotību konkrētam mērķim. Šis noteikums nav spēkā, ja bojājums radies ļaunprātīgas rīcības, nolaidības vai krāpnieciska mērķa dēļ.
 2. Tiek noraidītas visas lietotāja iesniegtās prasības par kompensāciju, neatkarīgi no juridiskā pamatojuma, it īpaši tās, kas saistītas ar līguma pārkāpumu. Šis noteikums nav spēkā ļaunprātīgas rīcības, nolaidības vai garantēto funkciju iztrūkuma gadījumā, vai arī tad, ja prasības ir iesniegtas saskaņā ar Vācijas produktu atbildības likumu.
 3. Atbildība par izrietošiem zaudējumiem ir jāizslēdz no līguma starp pusēm.
 4. Pirms Materiāla lejupielādes lietotājam ir jānodrošina atbilstošas drošības ierīces un vīrusu skenēšanas programmas sevis paša aizsardzībai un vīrusu novēršanai Festool tīmekļa vietnē.

VI. Pēdējie noteikumi.

 1. Noteikumu pamatā esošā jurisdikcija ir piesaistīta Festool reģistrētajam birojam, ja klients, kurš veic pasūtījumu, ir tirgotājs, uz kuru attiecas Vācijas komerclikums.
 2. Spēkā ir Vācijas likumi.
 3. Festool patur tiesības nekavējoties mainīt nodrošināto Materiālu. Turklāt Festool ir tiesības mainīt iepriekš sniegtos noteikumus un nosacījumus, ja tiek sniegts saprātīgs paziņojums.

(Pēdējoreiz labots: 06.2016)